Afdelingsdag Letterkunde

Bèta in crime. Wetenschappelijk bewijs in rechtszaken

Datum:
11 juni 2012 van 16:00 tot 19:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

Met regelmaat wordt in rechtszaken gebruikgemaakt van gegevens afkomstig uit de bètawetenschappen. Wat is het scala van mogelijkheden om bewijs te vergaren met technieken afkomstig uit de bètawetenschappen?

Hoe worden die gegevens gegenereerd? Hoe moeten ze worden geïnterpreteerd? Wat zijn de valkuilen? Wat doet een rechter met dergelijk ‘technisch bewijs’ en wat mag hij er niet mee doen?

Tijdens de themabijeenkomst Bèta in crime. Wetenschappelijk bewijs in rechtszaken gaan sprekers met een achtergrond in de bètawetenschappen en het recht in op deze vragen en worden de verschillende schakels die tot een bewezenverklaring leiden met elkaar in verband gebracht. De bijeenkomst beoogt de verschillende disciplines die zich bezighouden met technisch bewijs met elkaar in contact te brengen. Het vergroten van wederzijds inzicht in en begrip voor de verschillende schakels kunnen eraan bijdragen bestaande barrières op het pad naar technisch bewijs te slechten.

Programma

 

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Opening door Pearl Dykstra, vicepresident van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Welkom door dagvoorzitter Carla Sieburgh, Radboud Universiteit Nijmegen

 

Forensisch DNA onderzoek: te veel keuzes en te weinig antwoorden, door Peter de Knijff, Forensic Genomics Consortium Netherlands en Universiteit Leiden

Voor wie niet in de digitale wereld leeft, is het onmogelijk daarover te oordelen, door Ronald Prins, Fox-IT

Het 'in onderling verband en samenhang beschouwen’: wat is dat eigenlijk?, door Marjan Sjerps, Universiteit van Amsterdam

 

Zijn forensische bevindingen en rapporten wel ondubbelzinnig?, door Donald Uges, Rijksuniversiteit Groningen

On the balance of probabilities, door Diederik Aben, Hoge Raad

Plenaire discussie, onder leiding van de dagvoorzitter

19.30 uur

Afsluiting en borrel

Organisatie

Afdeling Genootschap