Afdelingsdag Letterkunde

Afdelingsdag Letterkunde Burgerschap, democratie en maatschappij: een heroverweging

Datum:
10 december 2012 van 16:00 tot 19:45 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

De KNAW organiseert een publiek toegankelijke bijeenkomst om het idee van burgerschap in de eenentwintigste eeuw te heroverwegen. Waar gaat het eigenlijk heen met het democratisch burgerschap? Wat houdt de eigentijdse samenleving bijeen? Wat zijn de juridische consequenties van de digitale revolutie voor de gevestigde burgerrechten? In zes korte voordrachten maken vooraanstaande deskundigen de balans op. 

Op velerlei manier staat de sinds de negentiende eeuw opgebouwde relatie tussen burgers, samenleving en politiek onder druk. De vertegenwoordigende democratie wekt onvrede bij burgers over een vermeend gebrek aan invloed en resultaten. De Nederlandse staatsburger is een consument geworden van producten en diensten op diverse markten, een uit een groot aanbod van stijlen en loyaliteiten vormgegeven identiteit, een klant van de overheid of een stem op een kiezersmarkt, en een burgerservicenummer in een geheel van overheidsadministraties en uitvoeringsinstanties. Bovendien is in de huidige fase van de nationale staat niet meer zo duidelijk van welke demos hij of zij eigenlijk nog burger is.

Programma

 

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Opening door Pearl Dykstra, voorzitter Afdeling Letterkunde en vicepresident van de KNAW

 

Inleiding door de dagvoorzitter Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis (Radboud Universiteit Nijmegen)

 

Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis (Universiteit Utrecht), over nieuwe vormen van politiek burgerschap

 

Linda Senden, hoogleraar internationaal en Europees recht (Universiteit Utrecht), over democratisch burgerschap tussen nationale staat en Europa

 

Bert-Jaap Koops, hoogleraar technologie en recht (Universiteit van Tilburg), over burgerrechten in een digitale samenleving

17.25 uur

Pauze

17.55 uur

Joep de Hart, senior onderzoeker (Sociaal en Cultureel Planbureau) en bijzonder hoogleraar Kerk en Wereld (Protestantse Theologische Universiteit Kampen), over sociale cohesie in een veranderende civil society

 

Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap (Universiteit van Amsterdam), over wat de samenleving bijeenhoudt

 

Pieter Winsemius, bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling (Universiteit van Tilburg) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over burgerschap tussen overheid en maatschappelijk middenveld

19.10 uur

Discussie onder leiding van Josine Blok, hoogleraar oude geschiedenis (Universiteit Utrecht)

19.45 uur

Borrel

Organisatie

Afdeling Genootschap