Informatiebijeenkomst ESFRI Roadmap 2016

Datum:
14 november 2014 van 16:00 tot 18:00 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0728
Voeg toe:

Het European Forum on Research Infrastructures (ESFRI) startte onlangs het proces dat in 2016 moet leiden tot een herziene roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Tijdens de informatiebijeenkomst worden belangstellenden bijgepraat en kunnen ideeën worden uitgewisseld.

esfri roadmap

ESFRI streeft naar een sterk vernieuwde en gereduceerde roadmap in 2016. De roadmap bevat een overzicht van nieuwe grootschalige onderzoeksfaciliteiten die van pan-Europees belang zijn en die overeenkomen met de langetermijnbehoeften van de Europese onderzoeksgemeenschappen. ESFRI beoordeelt projectvoorstellen op onder meer hun wetenschappelijke waarde, hun haalbaarheid en hun bijdrage aan de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur. Cruciaal is dat minimaal drie EU‑lidstaten bij de start financieel commitment aangaan voor de constructie én de exploitatie van de faciliteit. Voorstellen worden ingediend via de nationale gedelegeerden. Voor Nederland zijn dit Leo le Duc (ministerie OCW) en Hans Chang (KNAW).

Voor zinvolle deelname was het noodzakelijk vooraf kennis te nemen van de informatie over het indieningsformulier en het beoordelingsproces dat op de website van ESFRI is gepubliceerd.

Planning

Notabene: 1 februari 2015 (was eerst 1 maart 2015) dienen de voorstellen bij de nationale gedelegeerden te zijn ingediend via .