Innovatie in de geesteswetenschappen: techniek of theorie?

Datum:
21 april 2009 van 14:30 tot 17:45 uur
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Eerste symposium in het kader van het KNAW-programma 'De schatkamer van de geesteswetenschappen'.

Met het programma 'De schatkamer van de geesteswetenschappen' wil de KNAW laten zien wat zij op het gebied van de geesteswetenschappen heeft te bieden. Tevens beoogt zij daarmee een forum te bieden waarin actuele onderwerpen op het gebied van de geestenwetenschappen besproken worden.

Zullen de geesteswetenschappen de komende jaren ingrijpend veranderen door de mogelijkheden van de informatietechnologie of zullen innovaties eerder tot stand komen door kruisbestuivingen tussen disciplines en de toepassing van nieuwe theorieën? En om welke geesteswetenschappelijke disciplines gaat het dan in het bijzonder? Hoe wordt in het algemeen 'innovatie' in de verschillende geesteswetenschappelijke domeinen ingevuld?

In een aantal korte sessies zullen geesteswetenschappers vertellen over recente en te verwachten innovaties in hun discipline. Zij doen verslag van hun onderzoek en zullen in het licht daarvan ingaan op specifieke vragen als:
  • Hoe kwam twee decennia geleden een teksteditie tot stand en hoe pakken onderzoekers anno 2009 met moderne technologische middelen de uitvoering daarvan aan?
  • Welke wensen zijn er op het gebied van nieuwe technologische mogelijkheden?
  • Hoe voorkomen we dat de techniek primair wordt en onderzoeksvragen zich te veel voegen naar de mogelijkheden die zij biedt?
  • En gaat het in eerste instantie vooral om praktische zaken, zoals het digitaliseren van archieven en dergelijke?
  • En als de theorie leidend is en blijft, welke rol is er dan weggelegd voor nieuwe informatietechnologie?
  • En om welke theorieën gaat het dan?

Programma

14.30-14.40 uur                                   

welkom door Ernestine van der Wall, vicepresident van de KNAW en voorzitter van de Afdeling Letterkunde

Sessie 1

14.40-15.20 uur

Taalkunde
Sprekers: Helma Dik (University of Chicago, Department of Classics) en Marc van Oostendorp (Meertens Instituut KNAW)

Sessie 2

15.20-16.00 uur

Literatuurgeschiedenis
Sprekers: Jacqueline Bel (VUA) en Irene de Jong (UvA, Raad voor Geesteswetenschappen)

16.00-16.20 uur

pauze

Sessie 3

16.20-17.00 uur Tekstedities
Marita Mathijsen (UvA, Raad voor Geesteswetenschappen) en Mariken Teeuwen (Huygens Instituut)
17.00-17.10 uur

Column
Karina van Dalen-Oskam (Huygens Instituut)

17.10-17.40 uur

Paneldiscussie met Riet Schenkeveld (lid KNAW), Sasha Lubotsky (UL, lid KNAW), Anne Beaulieu (VKS) en Lodi Nauta (RUG, DJA), onder leiding van Henk Wals (Huygens Instituut KNAW).

17.40 uur

Sluiting

17.45 uur borrel

Flyer symposium 'Innovatie in de geesteswetenschappen: techniek of theorie?' (pdf)