Installatie nieuwe leden Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde

Datum:
28 september 2009
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, Amsterdam
Voeg toe:

Shockwavefilms van de installatie van de nieuwe leden HPV, hypes en hyves
Voordracht door prof. dr. J.A. Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht/voorzitter Gezondheidsraad
samenvatting
mp3