Installatie nieuwe leden KNAW 2011

Datum:
26 september 2011 van 16:15 tot 18:15 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0702
Voeg toe:

De Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde houden een gezamenlijke bijeenkomst houden waarin de nieuwe KNAW-leden worden geïnstalleerd.

Programma

 

15.45 uur

Ontvangst

16.15 uur

Aanvang installatiebijeenkoms

16.50 uur

Muzikaal intermezzo en bekendmaking prijswinnaar 50ste vraag Nederlandse Wetenschapsagenda

17.40 uur

Opening tentoonstelling

18.15 uur

Receptie

Organisatie

Afdeling Genootschap