Jubileumsymposium 'Door data gedreven'

Datum:
2 december 2009 van 12:00 tot 18:00 uur
Locatie:
De Glazen ZaalDen Haag
Voeg toe:

Dit jaar is het vijfenveertig jaar geleden dat het eerste wetenschappelijke data-archief in Nederland werd opgericht: het Steinmetzarchief voor de sociale wetenschappen. Maar dat is niet het enige jubileum op datagebied. In 1989, twintig jaar geleden dus, werd het Nederlands Historisch Data Archief opgericht en vijf jaar later het Wetenschappelijk Statistisch Agentschap. Vijf jaar geleden ten slotte ging het Electronisch Depot voor de Nederlandse archeologie van start. Al die instituten zijn intussen onderdeel geworden van DANS, dat in de verschillende lustra de aanleiding zag voor dit symposium.

Tijdens de bijeenkomst in Den Haag zal de geschiedenis van de diverse archieven maar een zijdelingse rol spelen. De opzet is juist om daar alle aandacht te geven aan de toekomst, die er voor de Nederlandse alfa- en gammawetenschappen zonnig uitziet als de vooruitzichten op het gebied van datahergebruik worden bewaarheid. Niet alleen kunnen er nog enorme hoeveelheden data beschikbaar komen die bijdragen aan beter, goedkoper en dus meer goed onderzoek. Ook leidt de groeiende beschikbaarheid van data voor hergebruik tot steeds meer nieuwe methodes en tot het beantwoorden van andere onderzoekvragen dan tot nu toe.

Op dit symposium komen onderzoekers uit zeer uiteenlopende disciplines binnen de alfa- en gammawetenschappen aan het woord over nieuwe vragen, methodes en antwoorden die zij met behulp van innovatief datagebruik hebben verkend.

Bekijk hier het volledige programma.