KennisCafé: Iedereen grijs! Over het vooruitschuiven van de vergrijzing

Datum:
16 april 2012 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 553 5100
Voeg toe:

Al decennialang zien we het aankomen: de vergrijzing. De samenleving bestaat voor een toenemend deel uit 65-plussers. Toch lijken we elke keer te worden overvallen door de cijfers van de vergrijzing, waarom dringen de demografische gegevens niet door tot politiek en samenleving?

Willen we er niet aan denken dat we straks zelf oud en grijs zijn? Gaat het vooral over scoren in de huidige regeringsperiode en niet over de (middel)lange termijn?

De vergrijzing is zowel een probleem als een uitdaging: we kunnen niet op dezelfde voet door. Meer mensen zullen langer een beroep doen op gezondheidszorg en voorzieningen, minder mensen zullen via werk en belastingen bijdragen aan de bekostiging ervan. Geleidelijk verandert ook de behoefte van de samenleving. Met meer ouderen zul je onder andere de infrastructuur, woningbouw, voorzieningen en vrije tijdsbesteding kritisch moeten bekijken en hervormen. Welke rol willen we de talrijke ouderen in de samenleving toebedelen?

Moderator Martijn van Calmthout kijkt met demografen en deskundigen naar de nabije (grijze) toekomst. Met onder andere:

Dorly Deeg is hoogleraar epidemiologie van de veroudering aan het VUmc en wetenschappelijk directeur van Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een interdisciplinair onderzoek naar veranderingen in het lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren van ouderen. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich op veranderingen in de gezondheid en het dagelijks functioneren van ouderen, hun beleving daarvan, en op determinanten van zowel gezondheid, functioneren als beleving, alsmede het daaruit voortvloeiende gebruik van zorg.
 
Nico van Nimwegen is adjunct-directeur van het Netherlands interdisciplinary Demographic institute, NIDI-KNAW. Hij is van huis uit socioloog en is gespecialiseerd in bevolkingstrends, bevolkingsgerelateerd beleid en sociale gevolgen van bevolkingstrends.

En columnisten Maarten Keulemans (de Volkskrant) en Jelle Reumer (directeur Natuur Historisch Museum Rotterdam).

Organisatie

de Volkskrant, De Balie en science center NEMO, KNAW