Kennisdag slootbeheer en biodiversiteit

Datum:
1 april 2016 van 10:00 tot 16:30 uur
Locatie:
NIOO-KNAW, Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Voeg toe:

Slootsystemen zijn in Nederland, met een lengte van meer dan 300.000 km, een belangrijk leefgebied voor aquatische planten en dieren. Voor goed beheer hiervan is begrip nodig van biodiversiteit en het ruimtelijke aspect van de ecologie van sloten. Op 1 april organiseren het NIOO en Watersnip Advies een kennisdag.

kennisdag slootbeheer 20160401 foto watersnip adviesDe kennisdag ‘Aquatische biodiversiteit in slootnetwerken: Ruimtelijke patronen en processen met implicaties voor beheer’ vindt plaats in het kader van het NWO Biodiversiteit Werkt-project Development of effective strategies for the conservation and development of landscapewide aquatic biodiversity in agricultural areas.

Op de kennisdag wordt een koppeling gemaakt tussen het beheer van slootsystemen en wetenschappelijke kennis. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het ruimtelijke aspect van biodiversiteit, en naar de vraag hoe kennis van sturende processen kan worden verworven en aangewend bij slootbeheer.

Programma

Het ochtendprogramma richt zich op het overbrengen van wetenschappelijke kennis op beleidsmakers en beheerders. In de middag wordt in groepen gediscussieerd over het benutten van kennis en inzichten in beheer en beleid. De discussie vindt plaats aan de hand van drie hoofdvragen:

  • Welke rol kan de gepresenteerde kennis spelen in het praktische beheer en de inrichting van slootsystemen? Voor wie is deze kennis bruikbaar? Hoe kan deze kennis beter worden vertaald naar en toegepast door beheerders?
  • Wat zijn de prangende kennislacunes met betrekking tot het beheer van biodiversiteit in sloten? Waar moeten de prioriteiten liggen voor toekomstig onderzoek?
  • Wordt de beschikbare ecologische kennis over slootsystemen voldoende toegepast bij beheer en inrichting? Welke factoren bemoeilijken het in de praktijk brengen ervan (bijvoorbeeld regelgeving, budgettaire beperkingen).

Aanmelding gesloten

Aanmelden voor de kennisdag is niet meer mogelijk.