KNAW-webinar

Klimaat van alle kanten: wetenschap voor de klimaattransitie

Datum:
7 februari 2022 van 19:00 tot 20:15 uur
Locatie:
Online
Contact:
Voeg toe:

Komend jaar houdt de KNAW maandelijks een webinar met wetenschappelijke inzichten uit een breed palet aan wetenschapsgebieden en wat die betekenen voor het beleid. In dit eerste webinar in de reeks bijdragen over menselijk gedrag, hoe we wereldwijd de emissies terug kunnen brengen, en of we ons uit de klimaatcrisis kunnen hacken.

Terugkijken

Heeft u dit webinar gemist? Bekijk deze hier terug.

Het nieuwe kabinet wil een versnelling maken met de transitie naar een samenleving die veel minder belastend is voor het milieu. Daaraan zullen alle wetenschappen moeten bijdragen: van psychologen en technici, tot juristen en ecologen. De KNAW heeft expertise uit alle disciplines in haar gelederen en wil daarmee een bijdrage leveren aan de beleidsvorming en de maatschappelijke discussie over het onderwerp.

Met:

0:00:04 Maarten Prak en Richard van de Sanden, voorzitters van de KNAW Klimaatklankbordgroep, leiden de avond

0:02:25 Marileen Dogterom, vicepresident KNAW, over de KNAW en klimaat

0:06:06 Heleen de Coninck, hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven en universitair hoofddocent klimaatwetenschappen aan de Radboud Universiteit en hoofdauteur van het IPCC, De mondiale emissiereductieopgave en benodigde systeemtransities

0:23:33 Erik van Sebille, hoogleraar oceanografie & public engagement, Universiteit Utrecht, Moet er een publiek debat over climate engineering komen?

0:34:13 Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen, Klimaatverandering is een gedragsvraagstuk

0:45:50 Paneldiscussie