KNAW-webinar

Klimaat van alle kanten: Olivijn, het wondermiddel tegen klimaatverandering?

Datum:
16 mei 2022 van 19:00 tot 20:15 uur
Locatie:
Online via Zoom
Contact:
Voeg toe:

Het IPCC klimaatrapport van 2022 maakt duidelijk dat de wereld grote risico’s loopt door de toenemende opwarming van de aarde. Ook is duidelijk dat maatregelen om de toenemende CO2 concentratie in de atmosfeer terug te brengen door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, alleen niet voldoende zijn. Naast deze maatregelen zijn ook zogenaamde negatieve emissietechnologieën (NET) nodig om actief de CO2 concentratie in de atmosfeer te verminderen. 

Een van de kandidaten hiervoor zijn olivijn en verwante mineralen die door al dan niet versnelde verwering CO2 in de vorm van carbonaten vastleggen. Kunnen we industriële processen ontwikkelen voor versnelde olivijnverwering? Kan verwering op globale schaal enig effect op de CO2 concentratie hebben? Wat is het effect op de koolstofcyclus in de oceanen? Is olivijnzand te gebruiken voor zandsuppleties aan de kust?  

Tijdens dit webinar komen deze en andere vragen aan bod en zullen drie onderzoekers bespreken welke maatschappelijke en technische uitdagingen olivijnverwering met zich meebrengt.

Terugkijken

Heeft u dit webinar gemist? Bekijk deze hier terug.

Sprekers

  • Gert-Jan Reichert, Head of the Ocean Systems Department, NIOZ en hoogleraar Marine Geology Universiteit Utrech - De rol van de oceaan in koolstof dioxide verwijdering met behulp van olivijn en potentiele feedbacks
  • Pol Knops, CEO Green Minerals en Olivijn onderzoeker - Olivijn Haarlemmerolie of Snake oil? Reactietijden van 1.000 jaar tot 1 uur
  • Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer en waterbouwkunde, departement Civiele Techniek, Universiteit Twente - Wat moeten we weten om met olivijnzand onze zandige kust te laten verstevigen?

Vragen en discussie onder leiding van Albert van den Berg en Richard van de Sanden.