Domeinmiddag Natuur- en Technische Wetenschappen

Klimaatverandering en de biosfeer

Datum:
6 december 2021 van 15:30 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Contact:
Voeg toe:

Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2022.

De door mensen veroorzaakte uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen is de hoofdoorzaak van de opwarming waarmee we sinds tenminste 1950 te maken hebben. Maar deze klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de natuurlijke koolstofcyclus, waarbij CO2 wordt opgenomen en teruggegeven aan de atmosfeer door de biosfeer op het land en in de oceanen. 

Veranderingen in deze uitwisseling, die vele malen groter is dan de antropogene uitstoot, kan klimaatverandering versterken maar ook een rol spelen bij het in de hand houden ervan. Wat voor rol spelen oceanen, algen, bossen en bosbranden?

Sprekers

  • Ton van der Steen, voorzitter Domein Natuur- en Technische Wetenschappen van de KNAW  Welkom
  • Albert van den Berg, hoogleraar sensorsystemen voor biomedische en milieutoepassingen, Universiteit Twente  Introductie
  • Gert-Jan Reichart, hoogleraar mariene geologie, Universiteit Utrecht en NIOZ – De oceanische koolstof cyclus in een veranderende wereld
  • Dedmer van de Waal, senior onderzoeker aquatische ecologie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) – Koolstofopname door algen in de toekomst: positieve effecten met negatieve gevolgen
  • Ingrid Luijkx, universitair docent Meteorology and Air Quality,
    Wageningen University & Research – Mondiale koolstofcyclus vanuit een atmosferisch perspectief en kwetsbaarheid van de Amazone
  • Guido van der Werf, hoogleraar mondiale koolstofcyclus en landgebruik, Vrije Universiteit Amsterdam – Bosbranden in een veranderend klimaat