Klimaatverandering en gezondheid

Datum:
14 oktober 2019 van 15:30 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0782
Voeg toe:

Klimaatverandering is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Een recent rapport van EASAC (European Academies Science Advisory Council) brengt in kaart welke gevolgen klimaatverandering zal hebben voor de gezondheid van mensen in Europa. Op deze middag wordt stilgestaan bij de conclusies van dit rapport.

Het rapport The imperative of climate action to protect human health in Europe stelt dat de uitstoot van broeikasgassen snel verminderd moet worden om verdere negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen te voorkomen.

Op deze middag wordt stilgestaan bij de conclusies van dit rapport, gepresenteerd door Andy Haines, de voorzitter van de commissie die het rapport schreef. Andere sprekers zullen de gevolgen voor Nederland bespreken, evenals de lacunes in de wetenschappelijke kennis en de consequenties voor het beleid.

De voertaal van de middag is Engels. 

De middag wordt georganiseerd door het Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG) van de KNAW.