KNAW & OBA – de beste kennis

Onder de titel KNAW & OBA – de beste kennis programmeren de KNAW en de Akademie van Kunsten van de KNAW dit jaar in OBA Oosterdok. Vrijwel wekelijks zijn er bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in wetenschap en kunst of over de wetenschap achter de actualiteit. Een overzicht van komende activiteiten:

Views on Space-time

19 november 2018 van 15:30 tot 17:30 uur
Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Theaterzaal OBA, zevende etage, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

Ter ere van de uitreiking van de Lorentzmedaille aan theoretisch natuurkundige Juan Martín Maldacena organiseert de KNAW op 19 november 2018 een symposium over zijn onderzoeksthema, getiteld: ‘Views on Space-time’.

Plusprogramma Nederlands

19 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur
OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

Hoe kunnen scholen met plusklassen ook plusprogramma’s voor het vak Nederlands maken? Die bestaan nog niet, maar er zijn mogelijkheden genoeg, volgens de sprekers deze avond.

Personalized Health. Nieuwe technologieën voor zorg op maat

26 november 2018 van 19:00 tot 21:00 uur
OBA Oosterdok, Theaterzaal OBA, zevende etage, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

Hoe draagt de wetenschap bij aan personalized health? Tijdens dit symposium op 26 november 2018 zal een spectrum aan ontwikkelingen aan bod komen, waarbij ook de sociaal-ethische kant van de toepassing van deze technologieën belicht worden.

What in the world is light?

3 december 2018 van 15:30 tot 17:30 uur
OBA Oosterdok, Theaterzaal, Oosterdokskade 143, Amsterdam

Op 3 december 2018 verzorgt Timothy Ingold een keynotelezing over de betekenis van het licht.

Globalisering en sport - Een Afrikaans perspectief

19 december 2018 van 19:00 tot 21:00 uur
OBA Oosterdok, Theaterzaal, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

Een symposium op 19 december 2018 over Afrikaanse voetballers, mannelijkheid en uitbuiting