KNAW-symposium - Science for affordable health care in the Netherlands

Datum:
17 april 2013 van 13:00 tot 17:45 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg is een onderwerp dat de laatste tijd erg veel aandacht krijgt. Het steeds verder toenemen van de technische en medicamenteuze mogelijkheden tot behandeling en de daaraan vaak gekoppelde hoge kosten voor de maatschappij vragen om een herbezinning.

Een deel van de kosten zijn gerelateerd aan klinisch-wetenschappelijke onderzoeken die nodig waren om diagnostische technieken te ontwikkelen of om aan te tonen dat nieuwe vormen van behandeling (meer) effectief waren. Hoewel de primaire keuze van het maximeren van wat een behandeling nog zou mogen kosten in de handen moet liggen van overheid en maatschappij, draagt de wetenschapper natuurlijk ook een verantwoordelijkheid.

 • Hoe kan onderzoek meer worden gericht op de balans tussen klinische meerwaarde en maatschappelijke betaalbaarheid?

Het doel van dit symposium is om daarover met elkaar in gesprek te gaan, en na te gaan of en hoe de (klinische-) wetenschap zou kunnen bijdragen aan betere beheersbaarheid van de kosten van een goede gezondheidszorg. Richard Sullivan

Dit symposium is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek, in het bijzonder clinici en wetenschappelijk onderzoekers, gezondheidseconomen, patiëntenverenigingen, gedragswetenschappers,
verzekeraars en farmaceutische bedrijven. De thematiek zal naast de oncologie ook andere medische gebieden bestrijken met name pijnbestrijding, diabetes, en reuma.

Key-notespreker is Richard Sullivan (Kings College London), die vorig jaar met een artikel in The Lancet de discussie over kosten en kwaliteit van de zorg aanjoeg.

Voertaal plenair: Engels, workshops en presentatie van de resultaten: Nederlands

Programma

13.00 uur

Inleiding door Jaap Verweij, dagvoorzitter, hoogleraar medische oncologie Erasmus MC

13.05 uur

Keynote lezing The death of affordable health care
Richard Sullivan, Professor in Cancer Policy and Global Health, Kings College London

13.55 uur

Why are the costs of drug development high?
Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

14.35 uur

Data dense effective drug development of prototypes from PBDD to IQDD. Would it be cheaper in the long run?
Adam Cohen, general director Centre for Human Drug Research (CHDR), Leids Universitair Medisch Centrum

15.10 uur

Health care research for cost containment: Getting the relevant answers.
Bert Boer, voorzitter van de Package advisory Committee, Health Care Insurance Board (CVZ)

15.20-15.40 uur

Pauze

15.40-17.00 uur

Workshops

In vier workshops worden de deelaspecten van de vraag of en hoe de (klinische-) wetenschap zou kunnen bijdragen aan betere beheersbaarheid van de kosten van een goede gezondheidszorg uitgewerkt. (Aanmelding voor de workshops is niet meer mogelijk.)

 • Wat zijn mogelijke modellen voor zinnige geneesmiddelenontwikkeling?
  Carin Uyl-de Groot
 • Welke zinvolle eindpunten zijn er en hebben we daarvoor de juiste criteria?
  Jozien Bensing
 • Wat is het verschil tussen statistische significantie en klinische relevantie?
  Jaap Verweij
 • Wat zijn de consequenties van personalized medicine?
  Liesbeth de Vries

17.00-17.45 uur

Presentatie en discussie resultaten workshops

17.45 uur

Receptie

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is kosteloos.

Organisatie

KNAW