KNAW-symposium Verleden, heden en toekomst van gashydraten

Datum:
13 mei 2015 van 14:00 tot 18:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0702
Voeg toe:

KNAW-symposium ter ere van de 95e verjaardag van prof. J.H. van der Waals

'Op het eerste gezicht lijkt het sneeuw. Maar het is meer dan bevroren water. Er zit gas in. Gashydraten ontstaan bij afkoeling van water onder druk in aanwezigheid van een gas of vluchtige vloeistof, zoals methaan.' Zo begon een populair artikel van Cor Peters en Joan van der Waals, in 2001 gepubliceerd in het boek Chemie achter de dijken

Gashydraten worden van nature gevormd in ondiepe sedimenten op de zeebodem en in permafrostgebieden. Ze bevatten een enorme voorraad methaan – veel meer dan al het gas dat in conventionele olie- en gasvoorraden zit opgeslagen of dat beschikbaar is via nieuwere, niet-conventionele bronnen zoals schaliegas. Ze golden aanvankelijk als tamelijk ondoorgrondelijk, totdat hun structuur in de jaren 1950 bekend werd. Het was Joan van der Waals die – tijdens een discussiebijeenkomst van de Faraday Society in april 1953 – met het idee kwam dat men gashydraten niet als verbinding, maar als oplossing van het gas moest beschouwen, en dat er gekeken zou moeten worden naar de exploratie ervan. Gedurende zijn loopbaan bij Shell en nog lang daarna bleef Van der Waals geïntrigeerd door gashydraten. Hij geldt algemeen als de grondlegger van het onderzoek naar gashydraten. In 2011 werd hij op de International Conference on Gas Hydrates (ICGH) in Edinburgh onderscheiden met de Lifetime Achievement Award.

De KNAW gedenkt de 95e verjaardag van Van der Waals dit voorjaar met een middagsymposium over ‘Verleden, heden en toekomst van gashydraten’. Drie experts zullen ingaan op de huidige schattingen, toepassingen en uitdagingen op het gebied van gashydraten. Het symposium is bedoeld voor onderzoekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven, maar ook voor studenten scheikunde, natuurkunde, aardwetenschappen en techniek.

Sprekers:

  • Jakob de Swaan Arons, Technische Universiteit Delft – Inleiding
  • Geoffrey Maitland, Imperial College London  Natural gas hydrates: the effect of embedded minerals and confinement
  • Pacelli Zitha, Technische Universiteit Delft  Exploration and exploitation of natural gas hydrates
  • Cor Peters, Technische Universiteit Eindhoven / Petroleum Institute, Abu Dhabi – Gas hydrates: their potential industrial applications and societal impact