Debat

Kunst of koopwaar: hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween

Datum:
23 november 2016 van 15:00 tot 17:00 uur
Locatie:
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

De Akademie van Kunsten organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

Cultuurpolitiek in tijden van marktwerking?

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan en hebben daarmee een direct politiek belang, betogen auteurs Paul Kalma en Frans Becker in de nieuwe publicatie Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween.

Na de Tweede Wereldoorlog wierp de overheid zich op als hoeder van de cultuur, maar inmiddels lijkt de overheid onder druk van de politiek steeds meer afstand van kunst en cultuur te nemen. De politiek onderschrijft weliswaar het brede maatschappelijke belang van kunsten, maar slechts een deel ervan vindt de verantwoordelijkheid voor een bloeiend cultureel klimaat nog 'een regeringszaak'.

De ingrijpende bezuinigingen van het kabinet-Rutte I waren daarvan een goed voorbeeld en vormden een harde breuk, die door het tweede kabinet-Rutte niet ongedaan is gemaakt. En dat wordt door de auteurs gevoeld als een gemiste kans. Juist als tegenwicht tegen de opmars van marktdenken en commerciële belangen in en rondom de cultuursector, en als correctie op de sociaal-culturele ongelijkheid die scherper en hardnekkiger vormen aanneemt zou een actieve overheidsrol wel eens meer dan ooit gewenst kunnen zijn. Hoe ziet de ideale cultuurpolitiek van de toekomst eruit?

Met

  • Barbara Visser, beeldend kunstenaar en voorzitter Akademie van Kunsten
  • Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, Universiteit Utrecht en lid KNAW
  • Marielle Hendriks, directeur Boekmanstichting
  • Gijs Scholten van Aschat, acteur en bestuurslid Akademie van Kunsten
  • Paul Kalma, auteur en voormalig directeur Wiardi Beckman Stichting
  • Frans Becker, auteur en voormalig adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting

Debat onder leiding van Menno Hurenkamp, directeur Wiardi Beckman Stichting

Aanmelden

U bent van harte welkom bij dit debat. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van de Akademie van Kunsten.