Kwaliteit van rechtspraak en rechtshulp in het (civiele) geding

Datum:
18 april 2018 van 14:00 tot 17:00 uur
Locatie:
Auditorium Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag
Contact:
Telefoon:
020 551 0859
Voeg toe:

Hoe advocatuur en rechterlijke macht elkaar negatief beïnvloeden. Een symposium over de veelgehoorde kritiek op het functioneren van de civiele rechtspleging in Nederland.

Deze kritiek betreft onder meer de (te) lange doorlooptijd van procedures, de daarmee gepaard gaande hoge kosten, de kwaliteit van de rechtsbijstand en de wijze van financiering van zowel de rechterlijke macht als de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Naast deze onderwerpen zal de rol van de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtsbijstand onderwerp van gesprek zijn.

Sprekers

  • Edo Groenewald, oud-advocaat en oud-raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof ‘s Hertogenbosch – over de kwaliteit van rechtspraak en rechtshulp
  • Ellen de Groot, senior rechter/kantonrechter Rechtbank Overijssel – over het perspectief van de feitenrechter, met aanbevelingen (pdf)
  • Jonathan Soeharno, advocaat en hoogleraar rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief, Universiteit van Amsterdam – over integriteit en deskundigheid
  • Diana de Wolff, advocaat en bijzonder hoogleraar advocatuur, Universiteit van Amsterdam – over de grenzen van de effectiviteit van gedragsregels

Ernst Hirsch Ballin, Universiteitshoogleraar, Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens, Universiteit van Amsterdam, zit de bijeenkomst voor.

Tijdens de plenaire discussie treden als referenten op: Edgar du Perron, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar privaatrecht, Universiteit van Amsterdam, en Vino Timmerman, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar grondslagen ondernemingsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Achtergronden van de kritiek

Voor achtergronden van de genoemde kritiek verwijzen wij u naar: