Lancering website HISGIS Amsterdam

Datum:
13 november 2013 van 14:30 tot 18:00 uur
Locatie:
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Een stedelijke samenleving in kaart op huisniveau, via het oudste kadaster.

Geschiedenis kan niet meer zonder GIS. Wie greep wil krijgen op de ruimte in het verleden krijgt te maken met historische geodata. Dat zijn gegevens over mensen, bezit en erfgoed die aan een plek te binden zijn. Maar ook digitale kaarten die in lagen over elkaar te leggen en zo met persoons- en perceelbestanden te combineren zijn, horen ertoe.

Tot voor kort ontbrak het aan een uniform GIS-fundament voor het verwerken van zulke geodata. Het HISGIS-programma van de Fryske Akademy wil daarin te voorzien door een homogene en vlak dekkende infrastructuur te bouwen met een fundering in de kleinste geografische eenheden – de percelen. Daarvoor wordt het oudste kadaster (1812-1832) als uitgangspunt genomen. Op de fundering van 1832 kan dan gaandeweg een wolkenkrabber van historisch ruimtelijke data verrijzen.

Amsterdam als proeftuin

Amsterdam is een mooie proeftuin om de potentie van dit 1832-GIS voor een relatief grote stad te testen. Er is voor Amsterdam een precieze registratie beschikbaar die alle bewoners met opgave van leeftijd, herkomst, rijkdom, religie enzovoort voor 1851 en 1860 naar adres ontsluit. Omdat deze adressen via een slimme werkwijze aan het 1832-systeem te koppelen zijn, kan deze registratie voor elk huis precies in kaart gebracht worden.

Een en ander was in december 2011 reden voor de Fryske Akademy om samen met het NIDI en met steun van de KNAW en DANS het project Amsterdam 1832/1851/1860 te starten. Het voorlopig eindresultaat moet de uitbouw heen en terug in de tijd van zowel het landelijk HISGIS als die van Amsterdam zelf dienen.

Presentatie

Het project zal - in de internetvariant - op 13 november in het Trippenhuis voor raadpleging door het grote publiek beschikbaar gesteld worden. Prof. dr. Theo Mulder, directeur instituten van de KNAW, neemt de lancering voor zijn rekening. Voorafgaand daaraan zullen vijf sprekers in kort bestek de opzet van het project toelichten en ter oriëntatie enkele voorlopige analyses van de eerste resultaten bieden.

Uiteraard zal het systeem meteen nadien in de lucht zijn, zodat het op meegebrachte laptops tot leven gewekt kan worden (WIFI is in het Trippenhuis beschikbaar).

Aanmelden

Met het oog op de organisatie en de catering is opgave vooraf noodzakelijk. Dit kan tot 8 november 2013 via de website van de Fryske Akademy of per mail of telefonisch bij Anke van Gorkum, avgorkum@fryske-akademy.nl of 058 234 3025.