Webinar KNAW en AcTI

Landbouw van de toekomst

Datum:
8 december 2020 van 19:00 tot 20:15 uur
Locatie:
Online via Zoom
Contact:
Voeg toe:

Dit webinar gaf een aanzet tot de dialoog over een duurzaam landbouwsysteem dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen: van producent tot consument.

 

Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Sprekers

  • Inleiding: Landbouw van de toekomst: ons aller belang, Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, Wageningen University & Research
  • Wijnand Sukkel, senior onderzoeker open teelten, Wageningen University & Research – Agronomie, -ecologie en technologie: een vruchtbare samenwerking
  • Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Biosystems Engineering, Wageningen University & Research – De benodigde paradigmaverschuiving van de landbouwtechniek voor ecologisch gebaseerde landbouw
  • Cornelis Mosselman, regeneratief akkerbouwer, BI-JOVIRA, Ooltgensplaat – Vooruit boeren in de praktijk
  • Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecological Interactions, Radboud Universiteit – Van debat naar dialoog: praten over de landbouw van de toekomst
  • Discussie onder leiding van Sjoukje Heimovaara, algemeen directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen University & Research

Over AcTI

De Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) is de Nederlandse Academy of Engineering. Een unieke en onafhankelijke vereniging van op persoonlijke titel gekozen leden afkomstig uit het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. AcTI-leden zijn personen met gezag en betrokken bij maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken rond techniek en innovatie en hebben een bewezen track-record in de technische en toepaste wetenschappen en/of op wetenschap en technologie gebaseerde innovatie. AcTI werkt nauw samen met de KNAW.