Minisymposium KNAW en AcTI

Leefbare toekomst vraagt inzet van wetenschap over volle breedte

Datum:
1 september 2014 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

Leden van de Academy for Technology & Innovation (AcTI) en de KNAW organiseren in 2014/2015 een serie minisymposia over Water, Voedsel, Energie, Grondstoffen, Gezondheid en Huisvesting en andere onderwerpen die samenhangen met een leefbare toekomst.

Logo alfa beta gammaOp 1 september is het eerste minisymposium uit de reeks.

De toekomst van onze planeet is voor velen een bron van zorg.
Op tal van gebieden, zoals watermanagement, voedsel- en energievoorziening, huisvesting en gezondheid moet een goede langetermijnkoers worden uitgezet, waarbij groei en duurzaamheid hand in hand gaan. Dit vraagt om bijdragen van zowel alfa-, bèta- als gammawetenschappers. Met de hier beschikbare academische kennis en innovatief ondernemerschap zou Nederland een voortrekkersrol kunnen vervullen om mondiale ontwikkelingen beter in kaart te brengen en oplossingsrichtingen aan te dragen.

Met:

  • Inleiding door prof. dr. ir. Mick Eekhout (AcTI)
  • Energie, door prof. dr. ir. Margot Weijnen (WRR)
  • Water, door prof. dr. Jaap Kwadijk (Deltares, Universiteit Twente)
  • Voedsel, door prof. dr. ir. Rudy Rabbinge (WUR)
  • Platform, door prof. dr. ir. Guus Berkhout (TUDelft)
  • Discussie onder leiding van prof. dr. ir. Wim van Swaaij (UTwente)