Op uitnodiging

Pekelharing, trombine en trombose. Niemands ziekte, ieders complicatie

Datum:
18 maart 2019 van 11:00 tot 14:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0710
Voeg toe:

KNAW Lunchlezing door Coen Hemker, emeritus hoogleraar biochemie, Universiteit van Maastricht. Coen Hemker bespreekt in deze lunchlezing de verschillende aspecten van trombose, de behandeling ervan en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Het welkomstwoord is door Jos van der Meer, emeritus hoogleraar algemene interne geneeskunde aan de Radboud Universiteit.

Trombose

Trombose is een bloedprop die ontstaat in een ader of een slagader, als die prop door de bloedstroom meegenomen wordt en verderop vast raakt spreekt men van embolie. Trombose en embolie veroorzaken onder andere hartinfarct, herseninfarct en longembolie. Een derde van alle kankerpatiënten overlijdt aan een vorm van trombose. Trombose kan overal in het lichaam optreden. Het is 'nobody’s disease but everybody’s complication' (A. Kakkar). De totale ziektelast is daardoor lastig te becijferen, maar zeer groot.

Trombose is het gevolg van een combinatie van beschadigde vaatwand, slechte doorstroming en verhoogde stolbaarheid van het bloed. Bloed stolt doordat er trombine in ontstaat, het stollingsenzym dat in 1892 ontdekt door het inmiddels volstrekt vergeten akademielid Cornelis Pekelharing (1848-1922).

Omdat verhoogde stolbaarheid niet door middel van stollingstijden kan worden vastgesteld bleef dat lange tijd een vaag concept. Sinds kort kunnen wij het trombinevormend vermogen (TVV) van het bloed wel meten. Het blijkt direct samen te hangen met zowel trombose- als bloedingsrisico.

De kans op trombose wordt sterk verlaagd door het TVV naar beneden bij te stellen (antistollingstherapie). Dat kan op heel verschillende manieren (heparines, vitamine K-antagonisten), deze eeuw zijn daar de directe orale anticoagulantia (DOACs) bij gekomen. Hoever het TVV kan worden verminderd zonder dat de kans op bloeding te groot wordt kan nu nauwkeurig worden bepaald. Dat blijkt voor iedere patiënt verschillend te zijn want er zijn grote interindividuele verschillen zowel in het basale TVV als in de gevoeligheid voor antistollingsmiddelen.

Aanmelden

Leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten kunnen zich per e-mail aanmelden bij Ella Uijtdewilligen via