Meertens Ethnology Lecture: Erfgoed, herdenkingscultuur en de politieke formatie van burgerschap in Zuid-Afrika

Datum:
29 oktober 2012 van 17:00 tot 18:30 uur
Locatie:
Spui25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam.
Voeg toe:

Ciraj Rassool geeft een kritische beschouwing van de politieke relatie tussen herdenkingscultuur, erfgoedvorming en burgerschap in post-apartheid Zuid-Afrika.

In post-apartheid Zuid-Afrika worden belangrijke momenten uit de geschiedenis van verzet en verzoening met een groeiend aantal nationale en gethematiseerde feest- en herdenkingsdagen herdacht. Via deze herinneringscultuur wordt het erfgoed van de nieuwe natie uitgedragen en tot onderdeel van het nationaal geheugen gemaakt. Ciraj Rassool zal in zijn lezing laten zien dat in dit proces van ‘nation building’ geen ruimte over gelaten wordt voor de verschillende betekenissen die aan apartheid, verzet en verzoening gegeven worden.
Daarnaast zal hij ingaan op hoe deze herdenkingscultuur politici tegelijkertijd een platform biedt om aan nieuwe vormen van burgerschap, gebaseerd op passiviteit en volgzaamheid, inhoud te geven. De grootschalige publieke, rituele bijeenkomsten die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dergelijke nationale herdenkingen vormen momenten waarop via speeches en thematisering de lessen van de nationale geschiedenis op het publiek overgedragen worden, en er een ordening wordt geschapen waarin de levensloop van de natie, via die van haar leiders, met die van haar burgers samenvalt.

Rassool laat zien hoe de rituelen van de natie in toenemende mate doorgedrongen zijn in de rituelen van het dagelijks leven. Tegelijkertijd echter roept deze nationale herdenkingscultuur en erfgoedpolitiek alternatieve en kritische vormen van herdenken op.

Ciraj RassoolCiraj Rassool is als hoogleraar verbonden aan het Department of History en het African Programme in Museum and Heritage Studies van de University of the Western Cape.  Hij publiceert met name op het gebied van politieke geschiedenis en publieke cultuur in Zuid-Afrika. De politieke dimensies van herdenkingscultuur, erfgoed, musea en sportcultuur hebben zijn speciale belangstelling.