Menselijke waardigheid: geschiedenis en actualiteit van een omstreden concept

Datum:
9 februari 2010 van 10:00 tot 16:15 uur
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

In de afgelopen zestig jaar heeft de Verklaring van de rechten van de mens zich ontwikkeld tot het centrale normatieve kader van de internationale wereldorde.

Terwijl wij al lang een groei van regelingen, instrumenten en discussies rond de mensenrechten kunnen constateren, is er tot voor kort nauwelijks aandacht besteed aan het feit dat in de Verklaring ook gesteld wordt dat ieder mens menselijke waardigheid toekomt.

Waar komt dit concept historisch vandaan? Aan welke historische bronnen is het verbonden? Is het een overblijfsel van een religieus verleden? En wat is precies de relatie tussen de menselijke waardigheid en de mensenrechten? Welke rol speelt menselijke waardigheid in de verschillende discussies rond bio-ethiek, armoedebestrijding en technologiebeoordeling? Is menselijke waardigheid eigenlijk niet een leeg en nutteloos begrip? En is het verstandig een dergelijk begrip in wetten te gieten, en misschien zelfs in de grondwet op te nemen?

De veelvoud aan vragen noopt tot verdieping in de geschiedenis en de filosofie van het concept menselijke waardigheid. Om die reden organiseert de KNAW op dinsdag 9 februari 2010 een conferentie over dit onderwerp. Met de filosoof prof. dr. James Griffin en de historicus van de filosofie prof. dr. Knud Haakonssen is het gelukt twee vooraanstaande wetenschappers op dit gebied voor de conferentie te interesseren.

De conferentie zal zich richten op

  • centrale aspecten van de geschiedenis van het concept menselijke waardigheid, met name ontwikkelingen in het natuurrecht van de zeventiende en achttiende eeuw
  • op vragen rond de filosofische systematisering van het concept en ten slotte
  • op enkele contemporaine discussies waarbinnen dit concept een rol speelt.

Programma en meer informatie over de sprekers

   9.30 uur          Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Welkom door Theo Verbeek,
voorzitter Sectie Filosofie en Theologie van de KNAW
10.10 uur   Inleiding door Marcus Düwell,
directeur Onderzoekschool Ethiek
10.30 uur Lezing Knud Haakonssen:
'Human Dignity and Rights: The Historical Problems'
11.15 uur Commentaar Theo Verbeek
11.30 uur Discussie met de zaal
12.00 uur Lunch
13.00 uur Lezing James Griffin:
'Human dignity as the ground of human rights'
13.45 uur Commentaar Govert den Hartogh
14.00 uur Discussie met de zaal
14.30 uur Koffie-/theepauze
14.45 uur Paneldiscussie onder leiding van Marcus Düwell met Bert-Jaap Koops,
Titia Loenen en Micha Werner
15.45 uur Discussie met de zaal
16.15 uur Receptie