Methodology of comparative legal research in theory and practice: an approach from the inside out

Datum:
20 januari 2010  -  22 januari 2010
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Dit colloquium wordt georganiseerd door prof. mr. dr. M. Adams, UvT, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Het Akademiecolloquium vindt plaats op 20 en 21 januari. De masterclass is op 22 januari. <br><br>Doel van de Akademiecolloquia is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland op een actueel thema. De KNAW biedt financiële en logistieke ondersteuning bij de organisatie.