Minisymposium Newton, Darwin, Einstein & Nederland

Datum:
17 januari 2013 van 15:00 tot 17:00 uur
Locatie:
Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden
Voeg toe:

Minisymposium bij de boekpresentatie van ‘Newton & the Netherlands’, samengesteld door Ad Maas (Museum Boerhaave) en Eric Jorink (Huygens ING). Drie toonaangevende wetenschapshistorici en een prominente fysicus laten hun licht schijnen op de bijzondere rol die Nederland speelde in de wetenschap.

Nederlandse geleerden hebben een opmerkelijke rol gespeeld in de receptie van het gedachtegoed van zowel Newton, Darwin als Einstein: de drie grote iconen van de moderne natuurwetenschap. Newton dankte zijn internationale doorbraak grotendeels aan de populariserende activiteiten van de Leidse professor Willem Jacob ’s Gravesande, voor Einstein groeide Hendrik Lorentz uit tot een vaderfiguur en de bioloog Hugo de Vries gaf met zijn ‘mutatietheorie’ Darwins evolutieleer een geheel nieuwe richting. Nederlandse natuurwetenschappers hebben kennelijk het vermogen om nieuwe, revolutionaire ideeën in de wetenschap snel op te pikken en op creatieve wijze bij te dragen aan de receptie en verspreiding daarvan.

Tijdens de boekpresentatie van Newton & the Netherlands houden drie historici een korte lezing over de bijzondere relatie van Newton, Darwin en Einstein met Nederland. In het bijzonder zal gekeken worden in hoeverre deze gevallen verband houden met de internationale oriëntatie die de Nederlandse wetenschap traditioneel heeft gekenmerkt. De vervolgvraag is of Nederlandse onderzoekers nog altijd profijt trekken van hun ontvankelijkheid voor ontwikkelingen elders, of zich op ander vlakken onderscheiden van vakgenoten. Kan er in de sterk geglobaliseerde hedendaagse wetenschap eigenlijk nog wel worden gesproken van ‘nationale’ stijlen en karaktertrekken? Deze laatste bespiegelingen komen voor rekening van prof. dr ir. Wim Saarloos, directeur van Stichting FOM en slotspreker van het symposium.

Toegang is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs.

Organisatie

Museum Boerhaave