KNAW & OBA – de beste kennis

Symposium Netwerken

Datum:
16 oktober 2018 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie:
Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Wat hebben netwerken voor transport, communicatie en energie met elkaar gemeen? Hoe efficiënt werken ze? Hoe kwetsbaar zijn ze? Hoe kunnen ze worden doorzocht en geoptimaliseerd? Hoe verspreiden informatie of een epidemie zich over een netwerk? In dit symposium zoeken we naar een antwoord op deze vragen.

Video-opnames

The Network Pages heeft video-opnames gemaakt.

Monique Laurent, Centrum Wiskunde & Informatica en Tilburg University – Data ordenen met netwerkmethoden

Het snel oplossen van netwerkproblemen is een voortdurende zoektocht. Wij illustreren dit met een aantal fundamentele netwerkproblemen. Ook lichten wij toe hoe eenvoudige netwerkzoekmethoden in data-analyse gebruikt kunnen worden voor het ordenen van objecten die gegeven zijn door hun onderlinge gelijkenissen. Dit is relevant onder andere voor genoom-sequencing en voor het chronologisch rangschikken van archeologische vindplaatsen. 

Nelly Litvak, Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven – Google PageRank en netwerkcentraliteit

Het PageRank algoritme was een cruciale uitvinding van Google, ontworpen om een diep probleem op te lossen: In welke volgorde moeten we zoekresultaten op het web aanbieden aan de gebruiker? Het idee achter PageRank is dat een webpagina belangrijk is wanneer andere belangrijke webpagina's er naar verwijzen. PageRank heeft vele andere toepassingen, uiteenlopend van het bestrijden van web spam tot het identificeren van bedreigde biologische soorten.

De reden hiervoor is dat PageRank in feite een breder probleem oplost, namelijk, dat van netwerkcentraliteit. Dit wordt o.a. gebruikt voor het traceren van de meest invloedrijke personen in een sociaal netwerk. In deze voordracht bespreken we PageRank and netwerkcentraliteit, en leggen we uit wat het zo onmisbaar maakt voor het begrijpen van de netwerken die we dagelijks tegenkomen.

Jacobien Carstens, Universiteit van Amsterdam – Verspreiding van ziekten over netwerken

De sleutel tot het uitroeien van de pokken in 1980 was vroege detectie en vroeg ingrijpen. De SARS-epidemie in 2002 werd geen pandemie om dezelfde reden. Meer algemeen, hoe vroeger een besmettelijke ziekte wordt gedetecteerd, hoe kleiner de epidemie. Deze ziekten verspreiden zich via de contacten in netwerken van individuen. Een beter begrip van sociale netwerken leidt tot betere voorspellingsmethoden.

In deze voordracht leggen we uit hoe dit betere begrip heeft geleid tot meer betrouwbare modellen. Zelfs wanneer de details van het network niet precies bekend zijn, dan is het toch mogelijk om uitspraken te doen met behulp van de zogenaamde vriendschap paradox: 'jouw vrienden hebben meer vrienden dan jij'.

Stella Kapodistria, Technische Universiteit Eindhoven – Het voorspellen van storingen in een netwerk.

Tegenwoordig zijn de meeste apparaten uitgerust met sensoren. Deze sensoren genereren data waarmee informatie wordt verkregen over het apparaat. Echter, het doen van berekeningen met grote hoeveelheden data is lastig en tijdrovend. Daarom wordt gebruik gemaakt van slimme algoritmen die mogelijke kwetsbaarheden identificeren en mogelijke storingen voorspellen. In de lezing illustreren we de situatie aan de hand van data van een offshore windpark ten westen van Amsterdam.