NIAS Seminar Series: Van goddelijke wraak naar inkeer. Waarom leken overgingen tot boetedoen

Datum:
21 januari 2010
Locatie:
NIAS-KNAWMeijboomlaan 1, Wassenaar
Voeg toe:

Rond het jaar 1000 gingen monniken en bisschoppen in conflicten met leken de confrontatie aan door te dreigen met goddelijke wraak voor hun wandaden.

Vanaf het midden van de elfde eeuw zien we echter een verandering in het kerkelijk discours, bestaande uit een appèl op de verantwoordelijkheid van het individu voor zijn eigen gedrag in het licht van zijn zielenheil. Er werd een beroep gedaan op de leek die een misstap had begaan om tot inkeer te komen en zich te verzoenen met de kerk door het doen van boete. Leken van zowel aristocratische als lagere afkomst omarmden deze manier van conflictbeheersing, net zoals ze meer betrokkenheid aan de dag legden bij religieuze en boetepraktijken. Bovendien maakte het toenemend gebruik van deze methodes in conflictsituaties het mogelijk om een nieuwe sociale en politieke orde te creëren. De kern van deze orde was een tendens onder zowel geestelijken als leken om het wederzijds erkende onderscheid tussen beiden te beschouwen als een maatschappelijk voordeel.

De lezing wordt gevolgd door een open discussie. NIAS-Seminars worden door de Rector van het Instituut georganiseerd. Deze seminars zijn bedoeld om de kennis die het instituut in huis heeft te verspreiden. De sprekers zijn NIAS Fellows die hun Work in Progress laten zien.