NIOD Jaarlezing voor Holocaust- en Genocidestudies door Bob Moore

Datum:
19 september 2012 van 15:30 tot 16:30 uur
Locatie:
Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 WN Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 523 3838
Voeg toe:

In Nederland overleefde slechts een klein aantal Joden de Holocaust. In andere Europese landen waren er vaak meer en betere mogelijkheden om aan de Jodenvervolging te ontkomen. Ook in meer recente genociden blijkt dat overlevingskansen van slachtoffers uiteenlopen. Bob Moore gaat in zijn lezing 'Surviving the Holocaust, rescue in Nazi-occupied Western Europe' in op kansen en strategieën van overlevenden van genocide.

Bob Moore (Universiteit van Sheffield, GB) is holocaustspecialist en is daarnaast gespecialiseerd in de geschiedenis van Nederland. Hij schreef over de Jodenvervolging in Nederland, Duitse vluchtelingen tijdens het Nazi-regime, en krijgsgevangenen. De laatste jaren publiceerde hij hoofdzakelijk over overlevingskansen en -strategieën van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn laatste boek Survivors verscheen in 2010 bij Oxford University Press.

Boekpresentatie

Voorafgaand aan de lezing vindt de presentatie van het boek De holocaust en andere genociden. Een inleiding plaats. Om de Holocaust en andere genociden in het voortgezet onderwijs te kunnen behandelen is feitenkennis onmisbaar. Deze unieke bundel voor docenten beschrijft kort en overzichtelijk vijf gevallen van genocide uit de 20e eeuw en de rechtsgang die daarop volgde. Door illustraties, verwijzingen en het gebruik van puntsgewijze overzichten krijgen docenten inzicht processen van genocide.

Het boek wordt aangeboden aan de vicevoorzitter van Euroclio, Marjan de Groot-Reuvekamp en aan de directeur Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII van het ministerie van VWS, Marcel Floor.

Organisatie

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies