Nutrition, Metabolism and the Brain

Datum:
12 mei 2009  -  15 mei 2009
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Doel van de Akademiecolloquia is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland op een actueel thema.

De KNAW biedt financiële en logistieke ondersteuning bij de organisatie.

Op 11 mei 2009 vindt een Masterclass plaats voor aio's bij het NIN-KNAW.

Dit colloquium wordt georganiseerd door A. Kalsbeek, NIN-KNAW. http://www.nin-meeting.nl