Opdrachtonderzoek en academische vrijheid: hoe leid je samenwerking in goede banen?

Datum:
11 oktober 2021 van 19:30 tot 21:00 uur
Locatie:
Online via Zoom en YouTube
Contact:
Voeg toe:

Bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld worden steeds vaker en intensiever betrokken bij de wetenschap en bij de financiering ervan. Te denken valt aan opdrachtonderzoek, maar ook aan andere vormen van (co-)financiering. Dit webinar onderzoekt hoe je samenwerking anno 2021 in goede banen leidt.

Hoe stimuleer je samenwerking tussen wetenschap en opdrachtgevers en vergroot je daarmee de maatschappelijke relevantie, maar voorkom je tegelijkertijd directe beïnvloeding of andere ongewenste effecten? Wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?

De KNAW wil met deze en andere discussies het gesprek over academische vrijheid aanjagen, zoals zij heeft aangekondigd in het rapport Academische vrijheid in Nederland. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks van de KNAW over Academische vrijheid.

Sprekers:

00:01 Inleider en moderator is Wim van Saarloos, hoogleraar theoretische natuurkunde, oud-president van de KNAW en lid van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de KNAW.

2:29 Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht en lid van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de KNAW

19:26 Linnet Taylor, hoogleraar International Data Governance aan de Universiteit van Tilburg, lid van De Jonge Akademie, en leider van een project over de impact van de private sector op de Nederlandse wetenschap (bijdrage in het Engels)

37:11 Peter Werkhoven, hoogleraar multimodal interaction in virtual environments aan de Universiteit Utrecht, lid van de Raad van Bestuur en chief scientific officer van TNO

55:34 Laura Menenti, chief science officer bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

1:08:35 Discussie

Voertaal

De voertaal is Nederlands, Linnet Taylor spreekt in het Engels.