38th Erasmus Birthday Lecture

Peter Mack: ‘Parafrase, paradox en amplificatie in het werk van Agricola en Erasmus’

Datum:
17 november 2017 van 16:00 tot 17:30 uur
Locatie:
VOC-kamer Oost Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0767
Voeg toe:

De 38e Erasmus Birthday Lecture gaat over de Parafrasen van het Nieuwe Testament (1517-1524) van Erasmus en met name over zijn parafrasen van de brief van Paulus aan de Romeinen en het evangelie volgens Marcus. 

Tijdens de lezing wordt besproken hoe in de Parafrasen en de bijbehorende parateksten gebruik wordt gemaakt van de retorische technieken zoals beschreven in De copia (1512) en De ratione studii (1511).

Verder wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop Erasmus bijbelteksten interpreteert en beschikbaar stelt voor zijn denkbeeldig publiek. Bovendien zullen zijn Parafrasen worden vergeleken met Rudolph Agricola’s Oratio de nativitate Christi (1484) en Philipp Melanchthon’s Loci Communes (1521). De lezing is bedoeld als eerbetoon aan Fokke Akkerman (1930-2017), emeritus hoogleraar Neo-Latijn in Groningen, vooraanstaand Agricola-geleerde, redacteur en vertaler van de werken van Spinoza en vaste medewerker van de Erasmus-editie.

Peter W.D. Mack (hoogleraar Engels en Vergelijkende Literatuurwetenschappen, Warwick University) bestudeert de intellectuele, culturele en literaire geschiedenis en voornamelijk de retoriek uit de Europese middeleeuwen en renaissance. In zijn publicaties spitst hij zich voornamelijk toe op de retoriek uit de renaissance. Hij publiceerde onder andere Renaissance Argument: Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic (1993), Elizabethan Rhetoric (2002), Reading and Rhetoric in Montaigne and Shakespeare (2010), A History of Renaissance Rhetoric 1380-1629 (2011) en Rhetoric's Questions, Reading and Interpretation (2017). Zijn volgende publicatie zal gaan over de Uses of Literary Tradition.

Erasmusportret-EBL.jpg