Akademie van Kunsten i.s.m. Platform Beeldende Kunst

Debatavond over plagiaat in de kunsten

Datum:
19 februari 2015 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

De Akademie van Kunsten organiseerde in samenwerking met Platform Beeldende Kunst een debat naar aanleiding van de veroordeling van Luc Tuymans voor het plagiëren van een fotoportret van Katrijn Van Giel.

Links het portret van de Vlaamse politicus Jean-Marie Dedecker, gemaakt door fotografe Katrijn Van Giel en rechts het schilderij A Belgian politician van Luc Tuymans.

Het is duidelijk dat met de uitspraak een botsing heeft plaatsgevonden tussen de normen en waarden in de wereld van de kunst en het auteursrecht. Met dit debat willen we in kaart brengen in hoeverre en onder welke voorwaarden vrijelijk hergebruik van beelden acceptabel is.

Hoe verhouden de rechten van de maker zich tot de artistieke vrijheid van de kunstenaar die ze reproduceert? Heeft de kunst een gedragscode nodig met bijvoorbeeld regels over bronvermelding? Daarvoor gaan we ook te rade bij de wetenschap. Is het overnemen van beelden hetzelfde als het citeren van teksten.

Auteurswet achterhaald?
De uitspraak is hoe dan ook opmerkelijk in een tijdperk waarin vrij gebruik van intellectueel eigendom door digitale en technologische ontwikkelingen alom gebruikelijk is geworden. Het roept de vraag op of de op de negentiende eeuw geschoeide auteurswet misschien achterhaald is?

Met, in alfabetische volgorde:

  • Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum
  • Arnoud Holleman, kunstenaar
  • Bernt Hugenholtz, hoogleraar informatierecht aan de UvA
  • Feer Verkade, advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad
  • Barbara Visser, voorzitter Akademie van Kunsten en beeldend kunstenaar
  • Joyce Roodnat, cultureel commentator NRC Handelsblad, moderator

Verslag Plagiaat in de kunsten

icon_downl_generiek.gifLees het verslag van het debat (pdf)