De platformsamenleving - strijd om publieke waarden in een online wereld

Datum:
1 december 2016 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Tijdens deze bijeenkomst verkennen experts de sturende werking van platformen in drie maatschappelijke domeinen waarbij de hamvraag is: hoe kunnen publieke waarden in de platformsamenleving worden gewaarborgd?

Steeds meer maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen. De snelle opkomst van bijvoorbeeld Facebook en Uber heeft velen geïnspireerd tot euforische verhalen over de ‘participatiemaatschappij’ en de ‘deeleconomie’, waarin burgers zelf gemeenschappen vormen en diensten en goederen met elkaar delen.

De ‘sturende’ rol van die online platformen blijft echter vaak onderbelicht, terwijl interfaces met like-knoppen, reputatiesystemen en algoritmes sterk richting geven aan de samenleving, met grote gevolgen voor publieke belangen.

Tijdens deze bijeenkomst verkennen experts de sturende werking van platformen in drie maatschappelijke domeinen:

  • de toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer
  • de pluriformiteit in de journalistiek
  • de inrichting van het onderwijs

Hamvraag daarbij is: hoe kunnen publieke waarden in de platformsamenleving worden gewaarborgd?

Met:

  • José van Dijck, president KNAW en hoogleraar mediastudies, Universiteit van Amsterdam
  • Koen Frenken, hoogleraar innovatiestudies, Universiteit Utrecht
  • Thomas Poell, universitair docent nieuwe media en digitale cultuur, Universiteit van Amsterdam
  • Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering, Tilburg University
  • Martijn de Waal, onderzoeker bij het lectoraat Play & Civic Media, Hogeschool van Amsterdam
  • Tamara Witschge, universitair hoofddocent journalistiek, Rijksuniversiteit Groningen

Aanmelden

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier.