Presentatie Kerk en school op de Molukken tijdens de VOC-tijd

Datum:
8 mei 2015 van 13:00 tot 15:00 uur
Locatie:
Huygens ING, Pr. Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Voeg toe:

Presentatie van 'Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791'. De uitgave verschijnt in de Grote Serie van de Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Huygens ING.

huygens ing kerk en school op de molukken tijdens de voc-tijdDe Molukse eilanden Ambon, Ternate en Banda waren tijdens de VOC-tijd bestuurlijke en militaire centra, maar ook de plaatsen van waaruit door predikanten en kerkenraden leiding gegeven werd aan de christelijke gemeenten.

Een groot deel van de bijna duizend documenten in deze bronnenuitgave besteedt aandacht aan de relatie tussen overheid en kerk, die samenwerkten bij de uitbreiding van het christendom en de bevordering van een christelijke levenswandel van zowel Nederlandse als inheemse onderdanen.

Omdat het toezicht op de scholen in de praktijk door de predikanten werd verzorgd, bevatten de bronnen ook gedetailleerde informatie over het onderwijs. Wat betreft het onderwijs valt op hoe vanaf het begin overheid en kerk zich inspanden om niet alleen jongens maar ook meisjes op school te krijgen; een streven waarin zij ook slaagden.

Deze kerkelijke documenten hebben over het algemeen een minder ambtelijk, meer persoonlijk karakter dan overheidsstukken. Daardoor komt men bij lezing dicht bij de ervaringen en gevoelens van zowel de Nederlandse auteurs als de inheemse hoofden en onderdanen.

Reeks RGP

Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791, vier delen in zes banden, van de hand van H.E. Niemeijer en Th. van den End, met medewerking van prof. dr. G.J. Schutte. De uitgave zal verschijnen als nr. 264-267 in de Grote Serie van de Rijksgeschiedkundige Publicatiën.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) is een instituut van de KNAW. Het Huygens ING verricht onderzoek en maakt teksten toegankelijk op het gebied van geschiedenis, literatuur- en wetenschapsgeschiedenis. Informatietechnologie speelt daarbij een belangrijke rol. Het instituut heeft rond de 100 medewerkers, grotendeels wetenschappers. Het is gevestigd in Den Haag.

Logo Huygens ING