Presentatie KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Datum:
31 oktober 2016 van 14:15 tot 18:00 uur
Contact:
Telefoon:
020 551 0734
Voeg toe:

De KNAW presenteert op 31 oktober de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn cruciaal voor vooruitgang in de wetenschap en dragen bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Maar dergelijke faciliteiten zijn kostbaar en het maken van goed uitgewerkte plannen en het realiseren van de faciliteiten kost veel tijd. 

Nationale roadmaps

De KNAW wil (jonge) wetenschappers stimuleren om te ‘dromen’ en gezamenlijk ideeën te ontwikkelen voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten, die in de toekomst mogelijk leiden tot nieuwe doorbraken in de wetenschap. De publicatie is het tastbare product van een proces waarin wetenschappers zijn opgeroepen hun ‘dromen’ in te dienen en vervolgens in een aantal stappen verder uit te werken.

De agenda bevat 13 voorstellen voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten die rond of na 2025 wenselijk zijn voor vernieuwend wetenschappelijk werk.

De KNAW-Agenda is een verzameling van droomprojecten, ideeën die over een aantal jaar op Europese of nationale roadmaps terecht zouden kunnen komen. Op die manier is de KNAW-Agenda aanvullend aan de nationale roadmap van NWO die later dit jaar verschijnt.