Prosociaal gedrag in buurten, op scholen en in bedrijven

Datum:
30 september 2009 van 10:00 tot 18:00 uur
Locatie:
TrippenhuisKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

In dit symposium werden de inzichten gepresenteerd over prosociaal gedrag die in verschillende disciplines, te weten sociologie, psychologie en biologie, verworven zijn.

Speciale aandacht ging uit naar de mogelijkheden deze inzichten te implementeren ter bevordering van prosociaal gedrag in buurten, scholen en in arbeidsorganisaties.

Bram Buunk (KNAW-Akademiehoogleraar evolutionaire psychologie, Rijksuniversiteit Groningen) was voorzitter van het symposium. Sprekers waren Liesbeth Sterck (senior onderzoeker gedragsbiologie) en de drie leerstoelhouders van de Van der Gaag Stichting*: Mark Meerum Terwogt (ontwikkelingspsychologie), Aukje Nauta (sociale en organisatiepsychologie) en Beate Völker (sociologie).

De bijdragen van de sprekers werden becommentarieerd door de volgende experts: Jan van Hooff (emeritus hoogleraar gedragsbiologie, Universiteit Utrecht), Willem Koops (universiteitshoogleraar ontwikkelingspsychologie en pedagogiek, Universiteit Utrecht), Carsten de Dreu (hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam) en Henk Flap (hoogleraar sociologie, Universiteit Utrecht).

Peter Ester, plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), schatte tot slot de wetenschappelijke bevindingen op hun praktische waarde: zijn deze te vertalen naar beleid?

Het symposium was ook waardevol voor beleidsmakers, bestuurders, politici en managers. Uit deze kringen hebben velen het symposium bezocht.

De bijdragen zijn in gebonden vorm beschikbaar; de bundel is te verkrijgen bij Beate Völker.

* De KNAW/Van der Gaag Stichting heeft tot doel onderzoek naar deze maatschappelijk en wetenschappelijk relevante vragen te ondersteunen. De Stichting heeft drie leerstoelen ingericht waarin vanuit verschillende disciplines prosociaal gedrag wordt bestudeerd. Programma symposium