KNAW-minisymposium

Schaliegaswinning in Nederland

Datum:
12 juni 2013 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

Schaliegas is aardgas dat is opgeslagen in kleisteenlagen, ook wel schalies genoemd. Het lijkt een van de oplossingen voor de oprakende conventionele gasvoorraden in Nederland. In Noord Amerika wordt schaliegas al tientallen jaren gewonnen en onlangs kondigde de Britse minister van Financiën aan groot in te zetten op schaliegas.Ook de Nederlandse ondergrond zou potentieel veel schaliegas kunnen bevatten. Het winnen van gas uit schalielagen is echter vanwege de compacte structuur veel lastiger dan het winnen uit zandsteen zoals in Groningen en heeft veel voeten in aarde.

Over schaliegas is dan ook veel discussie - de belangen zijn groot. Voor de Nederlandse schatkist kan het lucratief zijn en olie- en gasbedrijven zien mogelijkheden. Tegenstanders maken zich daarentegen grote zorgen en wijzen op de gevaren. In Nederland zijn de geplande proefboringen in Boxtel en de Noord Oostpolder voorlopig opgeschort mede vanwege de onrust onder de bevolking. Het ministerie van Economische Zaken laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor de veiligheid voor mens, natuur en milieu bij de opsporing en winning van schaliegas.

Wat zegt de wetenschap over schaliegaswinning in Nederland? Hoe belangrijk is het voor ons land? Hoe past schaliegas in het hele energieplaatje? Is het alle moeite wel waard? Hoe wordt het gewonnen, wat zijn de risico's, welke technologische ontwikkelingen kunnen we nog verwachten?

Tijdens dit KNAW-minisymposium zullen vier wetenschappers ingaan op de geologische, de technische, de economische en de maatschappelijke aspecten. Het is bedoeld voor een ieder die van de wetenschap de achtergronden en de belangrijke discussiepunten en onzekerheden wil horen van dit maatschappelijke belangrijke onderwerp.

Programma

 

18.00 uur

Inleiding schaliegaswinning, prof. Rien Herber, hoogleraar geo-energie Rijksuniversiteit Groningen

18.20 uur

vragen en discussie

18.30 uur

De geologie van schaliegas, prof. Stefan Luthi, hoogleraar productiegeologie Technische Universiteit Delft

18.50 uur

vragen en discussie

19.00 uur

Winning van Schaliegas, dr. ir. René Peters, directeur gastechnologie TNO

19.20 uur

vragen en discussie

19.30 uur

Maatschappelijke acceptatie van schaliegas, prof. Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

19.50 uur

vragen en discussie

20.00 uur

receptie

Organisatie

Afdeling Genootschap KNAW