Science for Society: How? KNAW-symposium over wetenschaps- en innovatiebeleid in internationaal perspectief

Datum:
26 oktober 2012 van 14:00 tot 18:15 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Voeg toe:

De balans tussen gericht innovatiebeleid en goed wetenschapsbeleid is in Nederland momenteel onderwerp van stevige discussie. De tendens is om wetenschappelijk onderzoek sterk te richten op praktische toepassingen die direct economisch rendement opleveren.

Nog afgezien van de vraag of dat inderdaad tot het gewenste resultaat leidt, is een reëel risico dat het overige fundamenteel onderzoek - over de volle breedte van de wetenschap - in de knel komt. Waar effectief innovatiebeleid onmiskenbaar van belang is voor welzijn en welvaart op de korte termijn, is investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een noodzakelijke voorwaarde voor behoud van welzijn en welvaart op de (middel)lange termijn. Daar komt bij dat er ook op de korte termijn voldoende ruimte moet blijven voor onderzoek naar grote maatschappelijke vragen op het gebied van energie, veiligheid, klimaatverandering, enzovoorts. Hoe gaan andere landen met dit keuzevraagstuk om? Tijdens een symposium van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zullen vijf buitenlandse experts de totstandkoming en de gevolgen van het wetenschaps- en innovatiebeleid in hun land toelichten.

De voertaal is Engels.

Sprekers : 

  • Hans Müller Pedersen (Denemarken), Director General of the Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Copenhagen.
  • Ian Diamond (UK), principal and vice chancellor University of Aberdeen; former chief executive of the Economic and Social Research Council and Chair of the Research Councils UK Executive Group
  • Mariana Mazzucato, professor in Economics at the University of Sussex, Chair in Science and Technology Policy
  • Barry Halliwell, Deputy President at the National University of Singapore and is responsible for the University's Research and Technology
  • William Brinkman (USA), Director of the Office of Science at U.S. Department of Energy.

Het volledige programma is begin september 2012 bekend.