Seminar ‘Langer werken: Oudere werkenden op de arbeidsmarkt’

Datum:
5 oktober 2017 van 10:00 tot 16:30 uur
Locatie:
Seminarroom Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Roeterseilandcampus, Gebouw A, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam
Voeg toe:

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) - een onderzoeksinstituut van de KNAW -  en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) organiseert het seminar Langer werken: Oudere werkenden op de arbeidsmarkt. Het seminar besteedt aandacht aan visie, kennis en toepassing in de praktijk, en sluit af met een paneldiscussie.

De dag biedt een gevarieerd programma waarin visie, kennis en toepassing in de praktijk aan bod komen. Sprekers van onder andere diverse universiteiten, het CPB, FNV en ANBO belichten deze onderwerpen.

Meer informatie

Ga voor het programma en aanmelding naar de website van het NIDI.

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het NIDI verricht wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsvraagstukken en informeert beleidsmakers en samenleving over onderzoeksresultaten op het gebied van demografie. Door de concentratie van onderzoekers uit verschillende disciplines in één instituut is het NIDI een van de belangrijkste demografische onderzoekscentra van Europa.

Logo NIDI