ALLEA/FEAM-project Ongelijkheid in gezondheid

Slotconferentie Health inequalities: new methods, better insights?

Datum:
8 december 2021 van 13:30 tot 17:30 uur
Locatie:
Online via Zoom
Contact:
Voeg toe:

Tijdens deze KNAW-conferentie zal het eindrapport van het ALLEA/FEAM-project over ongelijkheid in gezondheid aan een breder publiek worden gepresenteerd. De voertaal is Engels.

Terugkijken

De technische inhoud van dit rapport, Health inequalities: new methods, better insights?, is reeds uitvoerig besproken tijdens een aantal goedbezochte workshops. Deze conferentie is bedoeld om na te gaan wat de uitkomsten betekenen voor zowel onderzoek als beleid. Hoe kunnen nieuwe onderzoeksmethoden beter inzicht geven in ongelijkheid in gezondheid, en hoe kunnen wetenschappelijke inzichten bijdragen tot beter beleid om dit tegen te gaan?

Dit ALLEA/FEAM-project is uitgevoerd tijdens de COVID-19-pandemie, die opnieuw heeft laten zien hoezeer gezondheidsverschillen overal doorwerken. De gezondheidseffecten van de pandemie zijn ernstiger onder kansarme groepen, en hetzelfde geldt voor de negatieve effecten van de coronamaatregelen. Hoe kunnen de nieuwe methoden bijdragen tot meer inzicht in deze verschillen, en wat is hun meerwaarde ten opzichte van de klassieke onderzoeksmethoden?

Programma

Het programma, met voorlopige titels van de presentaties, ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter, Johannes Siegrist, Heinrich Heine-Universiteit Düsseldorf en commissielid

 • 13:30 uur Opening namens de KNAW, Sjaak Neefjes, Leids Universitair Medisch Centrum en bestuurslid KNAW
 • 13:45 uur Understanding health inequalities: the usefulness of an expanded tool-box. Johan Mackenbach, Erasmus MC en commissievoorzitter
 • 14:15 uur Known unknowns in the field of health inequalities: priorities for research. Ana Diez Roux, Drexel University
 • 14:35 uur Solutions for health inequalities: reflections on the interface between science and policy. Margaret Whitehead, University of Liverpool en commissielid
 • 14:55 uur Discussie
 • 15:15 uur Theepauze
 • 15:30 uur COVID-19: an unequal pandemic. Clare Bambra, Newcastle University en commissielid
 • 15:50 uur COVID-19 policies and health inequalities. Thierry Lang, Universiteit van Toulouse
 • 16:10 uur Causal thinking in a pandemic: tools to understand COVID-19 inequalities and policy responses. Maria Glymour, University of California San Francisco
 • 16:30 uur Paneldiscussie
 • 17:15 uur Sluiting namens ALLEA (Annette Grüters-Kieslich, vicepresident) en FEAM (door George Griffin)

Praktische informatie

De conferentie wordt, in tegenstelling tot eerder informatie, online gehouden.