SPUI25 - Broodje Kennis met Hilde Geurts: autisme en ADHD

Datum:
2 april 2013 van 12:20 tot 12:50 uur
Locatie:
Spui25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam.
Voeg toe:

Pas sinds relatief korte tijd doen psychologen onderzoek naar personen die zowel met autisme als met ADHD worden gediagnostiseerd. Voorheen werden deze twee ontwikkelingsstoornissen alleen apart van elkaar onderzocht. Er werden geen verbanden gelegd tussen autisme en ADHD, omdat de stoornissen te verschillend zouden zijn.

Autisme & ADHD: Een apart stel?

Hilde Geurts was een van de eerste psychologen die zich afvroeg of autisme en ADHD wel helemaal los van elkaar onderzocht zouden moeten worden, en daarom heeft zij onderzoek gedaan naar de combinatie van de twee stoornissen.  Tijdens deze lezing zal ze dan ook proberen antwoord te geven op de vraag of autisme en ADHD wel zo’n apart stel zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ze de stand van de wetenschap op dit vlak bespreken. Verder zullen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen mensen met deze diagnoses aan bod komen.

De spreker

Hilde Geurts is bijzonder hoogleraar autisme en is werkzaam als onderzoeker aan de afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt tevens bij het Dr. Leo Kannerhuis, een geestelijke gezondheidszorg instelling voor mensen met autisme. Haar onderzoek en ook haar eerdere klinische werk richt zich op autisme en ADHD bij zowel kinderen en adolescenten als volwassenen en ouderen. Ze is actief in verschillende (inter)nationale netwerken op het gebied van ADHD en autisme en is tevens lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Organisatie

KNAW in samenwerking met SPUI25