SPUI25

Broodje Kennis met Sanne Kruikemeier: Politiek online

Datum:
31 maart 2015 van 12:20 tot 13:00 uur
Locatie:
Spui25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam.
Contact:
Telefoon:
020 525 8142
Voeg toe:

Hoeveel mensen zijn politiek actief op het internet? Waarover communiceren politici online? Kunnen politici met behulp van sociale media stemmen winnen? Afgelopen jaar promoveerde Sanne Kruikemeier aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de politieke consequenties van het internet. Tijdens dit Broodje Kennis vertelt zij over haar bevindingen.

Politiek online

Veel mensen zijn erg enthousiast over het internet. Burgers kunnen zonder tussenkomst van journalisten direct in contact komen met partijen en politici via sociale media zoals Twitter en Facebook. Bovendien kunnen burgers door het internet op allerlei verschillende manieren politiek actief worden. Burgers kunnen politici en partijen mailen met vragen, ze kunnen een online petitie invullen of een online gesprek voeren met een politicus. Daarnaast maken politici en politieke partijen ook veelvuldig gebruik van het internet. Politici zijn tijdens verkiezingen massaal op sociale media te vinden en hebben vaak eigen websites en blogs. Dit leidt tot de vraag of internet bijdraagt aan de politieke betrokkenheid van burgers. Sommige onderzoekers waarschuwen dat het internet alleen voor politieke doeleinden wordt gebruikt door burgers die al politiek geïnteresseerd en actief zijn. Volgens deze onderzoekers is bij deze burgers weinig winst te behalen omdat ze al politiek geëngageerd en actief zijn. In deze lunchlezing zal Sanne Kruikemeier verder ingaan op deze kwestie en enkele uitkomsten van haar promotieonderzoek bespreken. 

De spreker

Sanne Kruikemeier is Universitair Docent Politieke Communicatie aan de afdeling Communicatiewetenschap en de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich voornamelijk op de inhoud en effecten van online communicatie in een politieke context. Sinds vorig jaar blogt zij regelmatig voor het KNAW-project Faces of Science.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl of 020 525 8142. 

Organisatie

KNAW in samenwerking met SPUI25