SPUI25 - KNAW Tweegesprek over kunst- en cultuuronderwijs

Datum:
20 juni 2012 van 17:00 tot 19:00 uur
Locatie:
Spui25Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam
Voeg toe:

Meer dan ooit wordt van allerlei partijen op verschillende manier creativiteit gevraagd om jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Op scholen, maar ook daarbuiten. Vanuit politiek en maatschappij is momenteel immers weinig stimulans op dit terrein te verwachten. Hoe kun je de jeugd enthousiast maken voor en laten inspireren door kunst en cultuur?

Welke rol kunnen kunstenaars zelf daarbij spelen? Wat zijn de huidige middelen en wat zou een goede aanvulling daarop kunnen zijn? Barbara Visser, beeldend kunstenaar, en Kitty Zijlmans, kunsthistoricus, gaan hierover met elkaar en met het publiek in discussie. Gespreksleider is televisiemaker en dichter Wim Brands.

Sprekers

Beeldend kunstenaar Barbara Visser (1966) maakt foto's, video's en installaties die worden gekenmerkt door het ontregelen van verwachtingspatronen - soms heel direct, soms heel subtiel. Zij hanteert vervreemding van de werkelijkheid en het bevreemdende van de werkelijkheid in haar werk op een heel eigen, creatieve wijze en met een grote visuele overtuigingskracht. Barbara Visser kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2008 voor haar foto- en videowerk dat opvalt door een rijke verscheidenheid aan thema's en verschijningsvormen, steeds met haar eigen signatuur.

Kitty Zijlmans (1955) is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden met als leeropdracht Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de nieuwste tijd. Zij doceerde kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch en was verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut, Universiteit Leiden. Van 2002-2004 was zij voorzitter van onderzoekschool voor Kunsthistorisch en Letterkundige studies Pallas. Zij was lid van de Raad voor Cultuur, commissie Beeldende Kunst en Vormgeving, en vanaf 2006 lid van de adviesraad van NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies). In 2010 werd zij benoemd tot lid van de KNAW. Sinds 2011 is zij directeur van de Leiden University Institute for the Cultural Disciplines.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis.

Organisatie

KNAW in samenwerking met SPUI25