SPUI25 - Perspectieven op de Tweede Wereldoorlog - Armando en Jolande Withuis in gesprek

Datum:
17 februari 2010 van 17:00 tot 19:00 uur
Locatie:
Spui25Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam
Voeg toe:

Gesprek tussen Armando en Jolande Withuis over perspectieven op WOII onder leiding van presentator Wim Brands.

In de reeks gesprekken over wetenschap en kunst gaan Armando en Jolande Withuis in gesprek onder leiding van journalist Wim Brands over perspectieven op WOII. In de decennia na 1945 verschoof de aandacht van het politieke naar het persoonlijke, van zwart/wit naar grijs, van dader naar slachtoffer, van het Westen naar Azië. Dat we steeds weer behoefte hebben aan nieuwe perspectieven bewijzen ook weer de recente televisieseries De oorlog en 13 in de oorlog.

Armando maakte als jongen de oorlog mee in Amersfoort, waar hij dagelijks gevangenen naar kamp Amersfoort zag lopen. De oorlog, en trouwens niet alleen WOII, blijft een bron voor zijn werk, en hij ziet nog dagelijks flitsen uit de oorlog. Jolanda Withuis verdiepte zich onder meer in de lotgevallen van de Nederlanders die uit de kampen terugkeerden, en de acceptatie van het bestaan van het oorlogstrauma, dat pas doordrong bij de felle protesten tegen de vrijlating van de drie van Breda in 1972.

Armando (1929) behoort tot de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kunstenaars. Hij wordt nationaal en internationaal gewaardeerd als beeldend kunstenaar, schrijver, film- en documentairemaker en violist. Zijn werk, met als basis zijn persoonlijke ervaring van de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort, handelt over existentiële en universele thema's die hij beschrijft in termen van macht en onmacht, daders en slachtoffers, herinnering, vergankelijkheid en melancholie. Fascinatie voor geweld en kwaad bepaalt zijn werk van meet af aan. Verbaasd over de verraderlijke schoonheid van dit geweld, werkt Armando zijn thematiek in elke discipline die hij beoefent op unieke wijze uit.

Jolande Withuis (1949), verbonden aan het NIOD, publiceerde verschillende boeken en veel artikelen. Haar interesses liggen op het snijpunt van geschiedenis, politiek en psychologie; van micro en macro. Zij houdt zich bezig met onder meer gender- en vrouwenstudies; de mentale wereld van het communisme; de Koude Oorlog; de nasleep van de Tweede Wereldoorlog; de historische sociologie van het oorlogstrauma; organisaties van verzet en kampoverlevenden. Van haar laatste boek, een biografie van verzetsheld Pim Boellaard (2008), ligt de vierde druk in de winkel. Op dit moment werkt zij samen met socioloog Annet Mooij aan The Politics of War Trauma, een Europese vergelijking van de omgang met de gezondheidsschade, in het bijzonder de psychische gezondheidsschade, ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog, te verschijnen in 2010.

Meer informatie vindt u op de website van Spui25.