Symposium 'De Sonttolregisters als bron voor historisch onderzoek'

Datum:
3 februari 2012 van 13:30 tot 17:30 uur
Locatie:
Congres- en studiecentrum It Aljemint, Doelenstraat, Leeuwarden
Voeg toe:

'De Sonttolregisters als bron voor historisch onderzoek’ is de titel van het symposium dat de de Fryske Akademy, een van de 17 KNAW-instellingen, organiseert op vrijdag 3 februari 2012. Tussen 13.30-17.30 uur staat de stand van zaken van het gebruik van de Sonttolregisters als bron voor onderzoeken naar maritieme geschiedenis centraal in een vijftal lezingen.

Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen werken sinds 2008 aan een digitale ontsluiting van de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. De database van de eerste decennia kan al worden geraadpleegd op www.soundtoll.nl

Dagvoorzitter van het symposium is prof. dr. Lex Heerma van Voss van het Huygens ING uit Den Haag. Dr. Jan Willem Veluwenkamp van de Rijksuniversiteit Groningen geeft een introductie en geeft aan wat de stand van zaken is van het project ‘Sonttolregisters online’. Daarna komt dr. Milja van Tuinhof aan het woord over ‘De Friese scheepvaart op Archangel 1594-1724’. ‘Friese schippers in het Oostzeegebied’ is de laatste lezing voor de theepauze. Drs. Simone Steenbeek van de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt die lezing.

Na de pauze komt dr. Werner Scheltjens van de Rijksuniversiteit Groningen aan het woord bij de lezing ‘Specialisatie in de vrachtvaart in de tweede helft van de 18de eeuw. Voorbeelden: Papenburg en Pekela’. De laatste lezing van het symposium is van dr. Harm Nijboer van de Universiteit van Amsterdam: ‘De Oostzeehandel als verbindende factor in de Zuiderzeeregio’.

Opgave

Het symposium is gratis toegankelijk, maar opgave vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan met een e-mailbericht aan baly@fryske-akademy.nl.

Organisatie

Fryske Akademy