Symposium

Evaluatie en introductie nieuwe technologie in de zorg

Datum:
16 december 2014 van 13:00 tot 17:00 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0728
Voeg toe:

Discussiebijeenkomst  over de evaluatie en toetsing van medische technologie in de zorg op basis van het recent verschenen KNAW-rapport. Met sprekers van onder meer het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, MKB en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

500x224 technologie in de zorg

Medische technologie moet voor gebruik in de zorg of in een thuissituatie grondig geëvalueerd worden op tal van aspecten. Een recent verschenen KNAW-rapport pleit voor maatwerk, waarin het concrete handvatten biedt aan de diverse stakeholders om te kiezen voor een evaluatieproces dat volledig is afgestemd op het type medische technologie, zonder dat dit de introductie en het gebruik van waardevolle technologie nodeloos afremt. Er is geen ‘one size fits all’: elke type medische device behoeft een andere aanpak.

Tijdens deze middagbijeenkomst - voorgezeten door prof. dr. Rick Grobbee, voorzitter Raad voor Medische Wetenschappen KNAW -  wordt het KNAW-adviesrapport Evaluation of new technology in health care gepresenteerd. Vervolgens wordt er met diverse betrokken partijen gediscussieerd over de evaluatie en toetsing van medische technologie in de zorg.

Presentaties

icon_downl_generiek.gifToelichting op het KNAW-rapport 'Evaluation of new technology in health care'
Carl Moons, voorzitter van de KNAW-verkenningscommissie

icon_downl_generiek.gifKennisinstituut van Medisch Specialisten
Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut van Medisch Specialisten

icon_downl_generiek.gifMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie

icon_downl_generiek.gifInnovatief Midden-en Kleinbedrijf (MKB)
Bart Blokhuis, Medtechpartners/KplusV

icon_downl_generiek.gifNotified Body
Peter Ruys, consultant en oud-KEMA/DEKRA

icon_downl_generiek.gifReflecties op het rapport, ‘Evaluation of New technolgy in health care’ vanuit het perspectief van Zorginstituut Nederland
         Payam Abrishami, adviseur Zorginstituut Nederland