Symposium 'Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900'

Datum:
11 januari 2010
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Centraal staat de vraag welke materiële en ideële factoren de filologie in Nederland in onderlinge wisselwerking hebben bepaald.

Symposium 'Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900', 11 januari 2010. Klik op de afbeelding voor een pdf van de uitnodigingsflyer

Filologie - letterlijk liefde voor het woord - is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van teksten uit het verleden. Als hoeders en onderwijzers van het taal- en letterkundige erfgoed hebben filologen altijd een sleutelfunctie vervuld in de vorming van culturele referentiekaders. De steeds wisselende samenstelling daarvan is voor een belangrijk deel te verklaren door de keuzes van deze geleerden - keuzes die hen werden ingegeven door zowel het ideologische, taalwetenschappelijke en kunsttheoretische klimaat als de sociaal-economische omstandigheden waaronder zij werkzaam waren, door hun leef- en denkwereld. In de loop van de negentiende eeuw heeft de discipline een versneld proces van differentiatie en professionalisering doorgemaakt.

Deze aspecten worden uitgelicht op het symposium 'Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900', dat plaatsvindt op maandag 11 januari 2010 in het Trippenhuis van de KNAW. Centraal staat de vraag welke materiële en ideële factoren de filologie in Nederland in onderlinge wisselwerking hebben bepaald.

Tijdens deze bijeenkomst gaan acht specialisten in op de disciplinevorming binnen de negentiende-eeuwse filologie en haar relatie met andere vakgebieden. Een afsluitend forum zal de vraag bespreken wat de diverse deelterreinen nog bindt en wat er uit de historische beschouwingen te leren valt voor de hedendaagse en toekomstige beoefening van de taal- en letterkunde.

Sprekers

  • Prof. dr. W.W. Mijnhardt, Universiteit Utrecht
  • Drs. J.A.T. Rock, Universiteit van Amsterdam
  • Dr. J. Magliano-Tromp, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. W.E. Krul, Rijksuniversiteit Groningen
  • Dr. G.J. Johannes, Universiteit Utrecht
  • Dr. M.C.J. Kok-Escalle, Universiteit Utrecht
  • Dr. J. Noordegraaf, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dr. A.B.G.M. van Kalmthout, Huygens Instituut - KNAW

Het symposium 'Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900' is een initiatief van de KNAW, in samenwerking met het Huygens Instituut - KNAW, het Huizinga Instituut en de Maatschappij der Nederlands Letterkunde. De bijeenkomst maakt deel uit van het programma 'Schatkamer van de geesteswetenschappen', waarmee de Akademie wil laten zien wat zij op dit brede gebied te bieden heeft.