Symposium Grensverkenning Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen

Datum:
9 maart 2010 van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Symposium van de Raad voor Medische Wetenschappen over de reikwijdte van de WMO.

Op dinsdag 9 maart 2010 hield de Raad voor Medische Wetenschappen van de KNAW een symposium over de reikwijdte van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) en de toetsing die daar al dan niet mee gepaard gaat. De definitie van 'medisch-wetenschappelijk onderzoek' geeft nog wel eens toepassingsproblemen. Zo worden bepaalde vormen van onderzoekshandelingen met geringe belasting aan vergaande toetsingsverplichtingen onderworpen. Dit roept de vraag op of verschillende toetsingsregimes wenselijk zijn. Deze vraag werd vanuit verschillende perspectieven bezien

Presentaties

Grensverkenning WMO-plichtig onderzoek

Vanuit juridisch perspectief
icon_downl_pdf.gifProf. mr. dr. J.K.M. Gevers (AMC/Universiteit van Amsterdam)

Vanuit onderzoeksperspectief
icon_downl_pdf.gifProf. dr. J.W. W. Coebergh (Erasmus MC)

Vanuit ethisch perspectief
icon_downl_pdf.gifProf. dr. E. Van Leeuwen (UMC St. Radboud)

Niet WMO-plichtig onderzoek, wel toetsen?

Ethisch toetsen van sociaalwetenschappelijk onderzoek
icon_downl_pdf.gifProf. dr. C.L.M. Witteman (Radboud Universiteit Nijmegen)

Toetsen van medisch niet WMO-plichtig onderzoek
icon_downl_pdf.gifProf. dr. Ir. F.E. van Leeuwen (Nederlands Kanker Instituut)