Symposium Openheid Dierproeven

Datum:
15 maart 2011 van 09:30 tot 14:00 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0731
Voeg toe:

Een symposium over openheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met dieren.

Biologisch en biomedisch wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Voor een klein deel van het wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikgemaakt van dierproeven, omdat gelijkwaardige of betere alternatieven tot op heden niet beschikbaar zijn.
Dit gebruik is in toenemende mate onderwerp van een maatschappelijke discussie en dat is goed, want bij dierproeven zijn belangrijke ethische afwegingen aan de orde. In 2008 hebben de KNAW, de NFU en de VSNU een Code Openheid Dierproeven opgesteld. Daarin stellen zij dat verantwoord omgaan met proefdieren ook een dialoog met de samenleving omvat. Openheid over onderzoek met dieren kan, afhankelijk van het doel en beleid van een instelling, vorm krijgen in bijvoorbeeld het geven van (virtuele) rondleidingen, deelname aan publieke debatten en (jaar)verslaglegging.
Tijdens de bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld door vergunninghouders en andere deskundigen over de manier waarop en de mate waarin openheid wordt gerealiseerd en over de maatschappelijke discussie die dit teweeg brengt.

Toegang uitsluitend op uitnodiging.

Programma

 

Voorzitter: mr. Jan Staman, Rathenau Instituut

9.00 uur

Inloop met koffie/thee

9.30 uur

Welkom
Prof. dr. Theo Mulder, KNAW

9.40 uur

Maatschappelijk verantwoord onderzoeken
Prof. dr. José van Eijndhoven, Erasmus MC

Openheid in de praktijk

10.00 uur

Veiligheid voor onderzoekers en proefdieren
Prof. dr. Ronald Bontrop, BPRC

10.20 uur

Openheid en bescherming intellectueel eigendom
Prof. dr. Johan Garssen, Danone Research en Universiteit Utrecht

10.40 uur

Openheid en vertrouwelijkheid onderzoeksgegevens
Prof. dr. Hans Clevers, Hubrecht Instituut

Discussie

11.10 uur

Koffie/thee

Overheid, publiek en openheid

11.30 uur

Openheid en rol overheid
Drs. Paul Huijts, ministerie VWS

11.50 uur

Publieksvoorlichting over nut en noodzaak van dierproeven
Dr. Cees Smit, Stichting Informatie Dierproeven

Discussie

12.20 uur

Lunch

13.10 uur Discussie


13.50 uur


Afsluiting
Prof. dr. Theo Mulder, KNAW